ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

RECYKLACE

Převzaté odpady výhradně recyklujeme za účelem jejich zpětného využití jako certifikovaného výrobku do staveb různého charakteru. Recyklace probíhá na mobilní recyklační lince primárním roztříděním na frakce a sekundárním rozdrcením hrubého materiálu nevyhovující velikosti.

Zpracovávané druhy přijímaných odpadů k recyklaci jsou zejména zeminy a kamení ze staveb dopravní infrastruktury, samostatné betonové sutě, živičné konstrukce vozovek a směsné stavební sutě jako jsou beton, cihly, tašky, keramika.

Certifikovaný výstup z mobilní recyklační linky, v závislosti na charakteru vstupního odpadu, tvoří stanovený či nestanovený recykláty jemné zeminy frakce 0/22 mm, betonového či cihelného prachu frakce 0/22 mm, kamenné, betonové či cihelné štěrkodrťi fr. 0/32 či 0/63 mm a kamenné, betonové či cihelné drťi fr. 32/63 mm.

Vhodnost použití veškerých certifikovaných materiálů je deklarována provedenými analýzami v souladu s platnou legislativou životního prostředí.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Provádíme komplexní řešení problematiky nevyhovujících podmínek stávající terénní modelace spojením využití dopravy a mechanizace vlastních kapacit a zapracováním certifikovaného materiálu jemné zeminy a kamení po předchozí recyklaci.

Komplexní řešení terénních úprav spočívá v zajištění pasportizace stávajícího stavu terénu, vyhotovení projektové dokumentace potřebného stupně, zajištění inženýrské činnosti včetně ověření vlivu stavby na životní prostředí a po vydání povolení samotnou realizaci záměru s finálním uvedením do užívání.

Zeminy a kamení ze železničních a silničních staveb

Při demolici stavebních objektů vzniká směsná stavební suť. Po její úpravě lze tento recyklát použít jako podkladový materiál pod základové desky, konstrukční vrstvy zpevněných ploch (chodníky a cyklostezky) a násypové konstrukce komunikací.

Směsné stavební sutě – beton, cihly, tašky, keramika

Při demolici stavebních objektů vzniká směsná stavební suť. Po její úpravě lze tento recyklát použít jako podkladový materiál pod základové desky, konstrukční vrstvy zpevněných ploch (chodníky a cyklostezky) a násypové konstrukce komunikací.

Samostatné betonové sutě

Při demolici stavebních objektů vzniká směsná stavební suť. Po její úpravě lze tento recyklát použít jako podkladový materiál pod základové desky, konstrukční vrstvy zpevněných ploch (chodníky a cyklostezky) a násypové konstrukce komunikací.

Živičné povrchy vozovek

Živičné (asfaltové) kry vznikají při rekonstrukcích komunikací a jejich zpracováním vzniká materiál vhodný nejen při nové výrobě živičných směsí, ale i ke zpevnění a opravy komunikací.

Štěrk ze železničního svršku

Vzniká při rekonstrukcí železničních tratí. Jeho úpravou se získá výrobek – recyklát, který slouží jako náhrada přírodního kameniva do kolejového lože nebo jako podkladní vrstva pod konstrukci vozovek.
Zpracování materiálů je prováděno drtící a třídící technologií na frakce 0/20, 0/32, 32/63, 0/63, 0/95, 0/125 mm atd.

Vzhledem k tomu, že společnost disponuje odpovídajícím vybavením a kvalifikovanými pracovníky po dohodě se zákazníkem pro něho připraví požadovaný výrobek.

DEMOLICE

Specializací odpadového hospodářství je i provádění veškerých demolic objektů různých velikostí, typů a náročností.

Vzniklé odpady z provedených demolic zároveň recyklujeme, případně likvidujeme na zařízeních k tomu určených.

VÝPIS REALIZACÍ

PROVOZOVNA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Jámy 12, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Recyklační středisko, sběrna odpadů, kovošrot

PROVOZNÍ DOBA:
PO - PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Zobrazit na mapě

CENÍK PŘÍJMU
ODPADŮ
PRO ROK 2024

Stáhnout ceník

CENÍK PRODEJE
RECYKLÁTŮ/MATERIÁLŮ
PRO ROK 2024

Stáhnout ceník
Ceny papíru a především kovošrotu na telefonický dotaz, dle vývoje cen na trhu.

PROVOZOVNA Rašovice

CENÍK PŘÍJMU
ODPADŮ
PRO ROK 2023

Stáhnout ceník

CENÍK PRODEJE
RECYKLÁTŮ/MATERIÁLŮ
PRO ROK 2023

Stáhnout ceník

CENÍK ZA ULOŽENÍ
BIOODPADU
PRO ROK 2023

Stáhnout ceník
Ceny papíru a především kovošrotu na telefonický dotaz, dle vývoje cen na trhu.

PROVOZOVNA linhartice

CENÍK PŘÍJMU
ODPADŮ
PRO ROK 2023

Stáhnout ceník
Ceny papíru a především kovošrotu na telefonický dotaz, dle vývoje cen na trhu.

Mobilní zařízení

CENÍK PŘÍJMU
ODPADŮ
PRO ROK 2023

Stáhnout ceník
Ceny papíru a především kovošrotu na telefonický dotaz, dle vývoje cen na trhu.
KONTAKTUJTE NÁS
odpadové hospodářství | stavitelství | doprava a mechanizace
© 2024 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů