O SPOLEČNOSTI

Společnost KENVI CZ s.r.o. byla založena v roce 2011, i když na trhu působila již od roku 1998 pod hlavičkou fyzické osoby.

Činnost společnosti je rozdělena do třech základních směrů, což je stavitelství, odpadové hospodářství a doprava včetně mechanizace. Tyto jednotlivé směry spolu však úzce spolupracují a proto nyní firma může nabídnout zákazníkům kompletní stavební servis.

Historicky se orientace firmy nesla ve jménu stavebnictví zejména výstavby převážně dopravní a technické infrastruktury včetně realizace objektů pozemního charakteru. Dle evropského trendu enviromentální politiky se však začala od r. 2003 rozšiřovat a to hlavně v rámci nakládání se stavebními odpady. Díky tomu je v současné době vyhledávaným partnerem nejen pro soukromé subjekty, ale především významnými stavebními společnostmi, neboť právě v oblasti stavebnictví se zabývá komplexním odpadovým hospodářstvím.

Vzhledem ke stále se rozvíjející činnosti zaujímá nyní odpadové hospodářství v hierarchii firmy již tedy také samostatný plnohodnotný směr. Jeho hlavním cílem je zpracování stavebních odpadů recyklací a minimalizace ukládání odpadů na řízené skládky. Naše společnost může současně nabídnout i kompletní služby v oblasti environmentálních příprav terénních úprav pozemků.

Celkový charakter poskytovaných služeb společnosti se neobejde bez odpovídajícího vozového parku a mechanizace, kdy nabízíme možnost využití našich služeb v oblasti silniční dopravy stavebních materiálů a zajištění mechanizace pro samotnou realizaci zemních prací.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KENVI CZ s.r.o.

Společnost KENVI CZ s.r.o. byla založena v roce 2011, i když na trhu působila již od roku 1998 pod hlavičkou fyzické osoby.

S nakládáním s odpady má zkušenosti již od roku 2004. Díky svým letitým zkušenostem je v současné době vyhledávaným partnerem nejen pro soukromé subjekty, ale především stavební společnosti, neboť právě v oblasti stavebnictví se zabývá komplexním odpadovým hospodářstvím.

STAVITELSTVÍ

KENVI CZ s.r.o.

Naše společnost, konkrétně divize stavitelství, působí na trhu stavebnictví již řadu let. Za tuto dobu získala mnoho zkušeností v oblasti výstavby převážně dopravní a technické infrastruktury.

Vzhledem k zaměření společnosti se v divizi stavitelství snažíme již od jejího počátku využívat v plné míře evropského trendu enviromentální politiky a možnosti zapracování recyklovaných materiálů zpět do nově vzniklých konstrukcí a tím šetříme nerostné suroviny naší přírody.

DOPRAVA A MECHANIZACE

KENVI CZ s.r.o.

Celkový charakter poskytovaných služeb společnosti se neobejde bez odpovídajícího parku dopravy a mechanizace.

Naše středisko poskytuje kapacity strojního a dopravního vybavení pro služby divizí odpadového hospodářství a stavitelství, zároveň poskytuje možnost pronájmu a realizace pomocí našich strojů pro naše zákazníky z řad soukromých společností, měst a obcí či fyzických osob.

KONTAKTUJTE NÁS
odpadové hospodářství | stavitelství | doprava a mechanizace
© 2024 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů