Realizace 2017

Zpevněné plochy pro pěší na p.č. 710/2, k.ú. Smiřice

Datum: březen – duben 2017
Popis: Rekonstrukce zpevněných ploch pro pěší byla prováděna pro investora Město Smiřice. Zpěvněné plochy byly realizovány výměnou stávjícího podloží, konstrukce a krytu, který byl nově navržen ze zámkové dlažby. Součástí rekonstrukce zpevněných plochy bylo i osazení liniového odvodnění pro svedení okolních dešťových vod.

Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Datum: květen – září 2017
Popis: Realizace rekonstrukce chodníku a komunikace ulice Nemastova byla investicí Města Náchod a zahrnovala v kompletním rozsahu ulice výměnu dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, chodníků ze zámkové dlažby a komunikace s krytem ze živice.

Novostavba rodinného domu v Čeperce

Datum: březen – listopad 2017
Popis: Výstavba rodinného domu byla realizována za pomocí pasivní technologie zdiva Porotherm. Realizace zahrnovala výstavbu přístavby, zastřešení stání pro osobní automobily a realizaci připojení technické infrastruktury včetně zařízení pro akumulaci a vsakování dešťových vod.

Rekonstrukce chodníků Smiřice

Datum: srpen – říjen 2017
Popis: Rekonstrukce chodníků byla realizována pro objednatele společnost DOBOSA, s.r.o. v investici Města Smiřice. Při realizaci byla provedena rekonstrukce krytu chodníků ze stávající betonové dlažby a živice na nový kryt ze zámkové dlažby.

Nový povrch v atriu ZŠ U Dvora, Letohrad

Datum: říjen – listopad 2017
Popis: Výstavba nového povrchu v atriu základní školy U Dvora v Letohradě zahrnovala kompletní odstranění stávajícího krytu betonové dlažby včetně podkladní konstrukce. Před pokládkou nového krytu plastové kazetové dlažby byla realizována instalace liniového odvodnění a betonáž monolitické roznášecí desky.

KONTAKTUJTE NÁS
odpadové hospodářství | stavitelství | doprava a mechanizace
© 2023 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů