Realizace 2016

Realizace polních cest v k.ú. Hejnice u Žamberka

Datum: březen – květen 2016
Popis: Realizace polních cest v k.ú. Hejnice u Žamberka byla realizována pro investora Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.Realizace polních cest byla provedena sanací podkladních vrstev příměsí vápna, konstrukce vozovky z podkladu štěrkodrtí a krycí vrstvou ložné a obrusné vrstvy živice. Součástí realizace polních cest bylo také zřízení odvodňovacích objektů a výsadba přilehlé zeleně a stromořadí.

Rekonstrukce mostu pro pěší v obci Hejnice u Žamberka

Datum: květen 2016
Popis: Výstavba rekonstrukce mostu pro pěší byla realizována pro investora Obec Hejnice u Žamberka. Rekonstrukce mostu pro pěší zahrnovala demolici stávající nevyhovující mostní konstrukce, osazení nové nosné konstrukce trubních propustí, monolitickou pochůznou desku a oboustrannou úpravu přilehlého koryta vodního toku.

Chodník trasy D, Česká Skalice

Datum: květen – červenec 2016
Popis: Realizace chodníku trasy D byla zhotovena na základě investice Města Česká Skalice. Výstavba chodníků byla doprovázena realizací zatrubnění dotčeného příkopu a dodávkou veřejného osvětlení. Charakter chodníku byl určen zhotovením krytu ze zámkové dlažby.

Chodník podél silnice II/320, Voděrady

Datum: květen – červenec 2016
Popis: Realizace chodníku podél silnice II/320 byla investována obci Voděrady v Královéhradeckém kraji. Výstavba chodníku byla doprovázena realizací monolitické železobetonové opěrné zdi včetně oplocení přilehlého pozemku, podstatnou součástí výstavby bylo taktéž zatrubnění stávajícího příkopu v převážné trase chodníku.

Rekonstrukce komunikací 2016, Letohrad

Datum: květen – září 2016
Popis: Rekonstrukce komunikací byla realizována pro Město Letohrad a v roce 2016 byly předmětem samotné rekonstrukce části Orlické brány a ul. Budovatelů. Rekonstrukce realizace zahrnovala kompletní obnovu konstrukcí stávajících ploch místních komunikací s povrchem ze živice a ploch pro pěší s povrchem ze zámkové dlažby.

Oprava chodníků v ul. Sadová, Hradec Králové

Datum: červen – červenec 2016
Popis: Rekonstrukce chodníků v ul. Sadové v Hradci Králové byla realizována na základě investice Technických služeb města Hradce Králové. Rekonstrukce chodníku byla provedena do povrchu ploch pro pěší ze zámkové dlažby včetně osazení nových silničních obrub podél stávající místní komunikace.

Chodník podél silnice II/3211 Rychnov nad Kněžnou – Lokot

Datum: červenec – září 2016
Popis: Výstavba zpevněných ploch pro pěší byla realizována jako investice města Rychnov nad Kněžnou. Realizace zahrnovala výstavbu chodníků z povrchu ze zámkové dlažby včetně zatrubnění stávajícího příkopu v celé délce výstavby chodníků a dodávky veřejného osvětlení.

Obnova náměstí Míru ve Smiřicích

Datum: srpen – prosinec 2016
Popis: Obnova prostoru náměsí Míru byla realizována jako investice Města Smiřice. Realizace obnovy náměstí zahrnovala kompletní vybudování odvodňovacího a závlahového systému, realizaci veřejného osvětlení, výstavbu stavební části vodního prvku (fontány), kontejnerového stání a celkovou rekonstrukci zpevněných ploch s krytem ze zámkové a velkoformátové dlažby. Při realizaci byly řešeny i rekonstrukce vstupních ploch do přilehlých nemovitostí vybudováním schodišť, bezbariérových ramp apod..

Společná stezka a chodník Mžany – Sadová

Datum: září – listopad 2016
Popis: Výstavba společné stezky a chodníku byla realizována pro obec Mžany. Realizace stezky pro pěší z asfaltového povrchu byla doprovázena vyvolanou investicí přeložky podzemních kabelů v majetu O2 a kompletní sanací podloží stezky vápennou stabilizací. Součástí realizace byla i dodatečná investice obce pokládky kabelů a základových prvků pro sloupy veřejného osvětlení.

KONTAKTUJTE NÁS
odpadové hospodářství | stavitelství | doprava a mechanizace
© 2023 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů