Realizace 2015

Lesní cesta Ke Hradu Potštejn - Potštejn

Datum: červen – srpen 2015
Popis: Rekonstrukce lesní cesty Ke Hradu Potštejn byla realizována pro investora Lesy České republiky, s. p.. Rekonstrukce lesní cesty byla provedena v kompletní výměně podloží a krytu vozovky za nové konstrukční vrstvy, položení asfaltového krytu a zřízení nového odvodnění.

Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov, místní část obce Šeřeč

Datum: červen – červenec 2015
Popis: Oprava místních komunikací v obci Provodov-Šonov, místní část obce Šeřeč byla realizována pro investora Obec Šonov. Oprava místní komunikace probíhala lokální výspravou nevyhovujících míst konstrukce komunikace s následným překrytím zesílenou obrusnou vrstvou živice v kompletním rozsahu opravované komunikace.

Rekonstrukce ul. Ke Mlýnu ve Starých Čívicích (kolem stavebnin)

Datum: září – listopad 2015
Popis: Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu ve Starých Čívicích byla realizována pro investora Městský obvod Pardubice VI. Součástí rekonstrukce ulice bylo osazení nového veřejného osvětlení, kompletní výměna stávajících uličních vpustí z důvodu funkčního odvodnění nové komunikace a kompletní rekonstrukce zpevněných ploch chodníků ze zámkové dlažby a komunikace se živičným krytem.

Rekonstrukce ulice 1. Máje, Dobruška

Datum: červenec – listopad 2015
Popis: Rekonstrukce ulice 1. Máje v Dobrušce byla realizována pro investora Město Dobruška. Rekonstrukce spočívala ve výměně vodovodu včetně veřejných částí přípojek, v realizaci nového odvodnění a kompletní rekonstrukci zpevněných ploch v ulici.

Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. – Nepasice

Datum: září – listopad 2015
Popis: Stezka pro cyklisty a pěší byla realizována pro investora Město Třebechovice pod Orebem. Výstavbě cyklostezky ze zámkové dlažby předcházela realizace opěrné železobetonové zdi a současné osazení sloupů a kabelového vedení veřejného osvětlení.

Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice – střed

Datum: červenec – listopad 2015
Popis: Technická infrastruktura v obci Albrechtice nad Orlicí byla realizována pro investora Obec Albrechtice nad Orlicí. Výstavba spočívala v kompletní výměně zpevněných ploch v podobě chodníků ze zámkové dlažby a komunikací z asfaltového krytu. Součástí realizace byly vybudovány nové uliční vpustě pro odvodnění zpevněných ploch.

KONTAKTUJTE NÁS
odpadové hospodářství | stavitelství | doprava a mechanizace
© 2023 KENVI CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů