Stavitelské služby

Dopravní infrastruktura:- rekonstrukce zpevněných ploch komunikací a chodníků
- výstavba lesních a polních cest
- výstavba stezek pro pěší a cyklisty
Technická infrastruktura:- výstavba a rekonstrukce gravitačních a tlakových kanalizací
- výstavba a rekonstrukce vodovodů, plynovodů a horkovodů
Pozemní stavitelství:- realizace občanské a technické výstavby
- realizace rodinných domů