Společnost KENVI CZ s.r.o. byla založena v roce 2011, i když na trhu působila již od roku 1998 pod hlavičkou fyzické osoby.
S nakládáním s odpady má zkušenosti již od roku 2004. Díky svým letitým zkušenostem je v současné době vyhledávaným partnerem nejen pro soukromé subjekty, ale především stavební společnosti, neboť právě v oblasti stavebnictví se zabývá komplexním odpadovým hospodářstvím.
Vzhledem ke stále se rozvíjející činnosti zaujímá nyní odpadové hospodářství v hierarchii firmy již samostatnou divizi. Jejím hlavním cílem je zpracování odpadů recyklací a minimalizace ukládání odpadů na skládku.
Divize Odpadové hospodářství může nabídnout kompletní služby v oblasti environmentálních příprav terénních úprav pozemků.
Nejen pro stavební společnosti, ale především pro soukromé subjekty a občany slouží provozovna v Rychnově nad Kněžnou, která vlastní veškerá oprávnění nakládání s odpady. Velmi rychle se rozvíjející a připravovanou provozovnou je Vamberk, kde postupně budou nabízeny obdobné služby jako v Rychnově nad Kněžnou, ale navíc je zde instalována linka na třídění separovaného odpadu, která se nachází ve fázi před spuštěním.

 

Stanislav Krejčí
jednatel společnosti