O divizi:
Celkový charakter poskytovaných služeb společnosti se neobejde bez odpovídajícího parku dopravy a mechanizace. Naše středisko poskytuje kapacity strojního a dopravního vybavení pro služby divizí odpadového hospodářství a stavitelství, zároveň poskytuje možnost pronájmu a realizace pomocí našich strojů pro naše zákazníky z řad soukromých společností, měst a obcí či fyzických osob.

Marcela Tomášová
vedoucí střediska Dopravy a mechanizace