O divizi – stavitelství

Naše společnost, konkrétně divize stavitelství, působí na trhu stavebnictví již řadu let. Za tuto dobu získala mnoho zkušeností v oblasti výstavby převážně dopravní a technické infrastruktury.
Vzhledem k navyšování kapacit odborných pracovníků a ke stále se rozšiřujícímu parku dopravy a mechanizace společnosti se v naší divizi snažíme plánovat objem prací tak, abychom mohli garantovat realizaci díla v maximálním objemu prací pomocí kapacit naší společnosti.
Vzhledem k zaměření společnosti se v divizi stavitelství snažíme již od jejího počátku využívat v plné míře evpropského trendu enviromentální politiky a možnosti zapracování recyklovaných materiálů zpět do nově vzniklých konstrukcí a tím šetříme nerostné suroviny naší přírody.

 

Michal Dorazil
jednatel společnosti